Meer resultaten voor lening vlaamse overheid zonnepanelen

lening vlaamse overheid zonnepanelen
Goedkope Goedkope Goedkope leningen leningen leningen voor voor voor energiebesparende energiebesparende energiebesparende investeringen investeringen investeringen Vlaanderen.be. Vlaanderen.be. Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle
Er zijn verschillende sociale leningen of kredieten om uw woning te bouwen, te kopen of te verbouwen. Vlaamse Woonlening, de sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW. Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds VWF. Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij EKM. In de meeste gemeenten in Vlaanderen is het voor een bepaalde doelgroep mogelijk om een Energielening van de Vlaamse overheid te krijgen.
Energielening Energielening 2019 2018 Energiesparen. Energiesparen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Energiesparen.be is een officiƫle website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Vlaams Energieagentschap. Overslaan en naar de inhoud gaan. Vlaams Energieagentschap VEA. Bouwen en verbouwen. Groene energie en WKK. Zuinig met energie. U kunt een energielening aanvragen bij een energiehuis vorige benaming Lokale Entiteit van uw gemeente.
Tommelein lanceert Zonneplan Bart Tommelein.
Het Zonneplan dat de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde, wil het aandeel zon in onze totale energiebevoorrading vergroten. Minister van Energie Bart Tommelein: We maken iedereen bewust van het potentieel van zon, maken het mogelijk om te investeren in zonnepanelen op het dak van een ander en verruimen de energielening.
Goedkoop lenen voor zonnepanelen via Vlaamse energielening Zonnepaneelsubsidies.be. Goedkoop lenen voor zonnepanelen via Vlaamse energielening Zonnepaneelsubsidies.be.
Tot voor kort kon je nog niet in heel Vlaanderen deze goedkope lening gebruiken voor de installatie van zonnepanelen op je dak. Dit was afhankelijk per gemeente. Hier komt nu verandering in en over heel Vlaanderen zal het financieren van zonnepanelen mogelijk worden indien je dak reeds een goede dakisolatie heeft. Sinds begin 2015 zijn er trouwens reeds bijna 620 van deze leningen aangevraagd. Hierdoor is het voorziene budget van 125, miljoen euro voor deze energielening drastisch verhoogd door de Vlaamse regering. hoe energielening aanvragen? Om te kijken of je in jou gemeente een energielening kan aanvragen, kan je op de website van de Vlaamse overheid nakijken of jou gemeente een energiehuis heeft.
Energieleningen boomen Bart Tommelein.
stelt Bart Tommelein. Sinds januari 2015 kunnen Vlamingen die willen investeren in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, hoogrendementsglas of een condensatieketel tot 10.000 euro lenen van de Vlaamse Overheid aan een intrest van 2%, voor kwetsbare gezinnen is dat 0%, over vijf jaar. De energieleningen waren een groot succes, daarom verhoogde voormalig energieminister Annemie Turtelboom het budget van 30 naar 55 miljoen euro. Vlamingen blijven investeren in zonnepanelen, bijna een kwart van de toegekende energieleningen zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.
Energielening Energielening Energielening Vlaanderen.be. Vlaanderen.be. Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid. De energielening wordt uitgekeerd via de Energiehuizen. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet. Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire doelgroep en rechtspersonen nog energieleningen kunnen krijgen bij de Energiehuizen. Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis er alleen nog voor de prioritaire doelgroep. Iedereen kan nog tot eind 2018 een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die u bewoont als eigenaar of huurder of die u verhuurt. Om de energielening nog in 2018 geregeld te krijgen, moet u uiterlijk midden november 2018 contact opgenomen hebben met uw energiehuis. De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van iemand. Inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem kunnen geen energielening krijgen. Onderstaande personen behoren tot de prioritaire doelgroep en komen in aanmerking voor een renteloze lening 0% intrest, ook nog vanaf 2019.
Lening zonnepanelen voortaan aan 1% VTM NIEUWS.
Lening zonnepanelen voortaan aan 1%. 3 juni 2016 0829.: Delen op Facebook Delen op Twitter. Het wordt goedkoper om bij de overheid te lenen voor werken die je huis energievriendelijker maken. Minister Bart Tommelein Open Vld wil de interest op energieleningen halveren, van 2 naar 1 procent, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.
Zonnepanelen" voor iedereen" Vlaamse regering wil energielening aan 1 % rente geven, om groen te gaan.
Tommelein gaat daar dus op in, en wil die rente halveren. De lening, die over 5 jaar loopt, is dan meteen erg interessant als belegging. En daarmee klopt de Vlaamse regering dan ruim de bank, want die leent op z'n' scherpst aan 245, % rente. Tommelein droomt van een massale investeringsgolf in zonnepanelen. Daarbij" bekijken we ook nog of we het maximumbedrag van de energielening kunnen optrekken, net als de termijn waarbinnen die terugbetaald moet worden" Dat maximumbedrag is nu beperkt tot 10.000 euro en het moet ook na 5 jaar terugbetaald worden. Maar CDV wil ook dat bedrag hoger, tot 50.000 euro en de looptijd mag verlengd naar 10 jaar. En Bothuyne wil nog verder gaan: niet alleen kwetsbare groepen moeten kunnen lenen aan 0 procent, maar ook gemeente en stadsbesturen, scholen, ziekenhuizen en zelfs KMO's. Dat kan enkel omdat de rente vandaag extreem laag staat, tot bijna 0 procent. De Vlaamse overheid leent zelf bijzonder goedkoop, omdat ze een erg hoge kredietwaardigheid heeft.

Contacteer ons